Resurs wykonujemy w oparciu o rozporządzenie przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, które zostało opublikowane w dzienniku urzędowym 21 listopada 2018 r. oraz Dyrektywę Maszynowa 2006/42/WE i Dyrektywę Dźwigowa 2014/33/UE, a także aktualne wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego.

W przypadkach przekroczenia resursu zgodnie z wytycznym Urzędu Dozoru Technicznego wykonujemy przegląd specjalny urządzenia.

Warto wiedzieć czym jest RESURS:

Resurs to okres zdolności użytkowej – To okres ustalony teoretycznie lub doświadczalnie eksploatacji urządzenia, wyrażony w odpowiednich dla niego jednostkach. Przyjmuje się, że w tym okresie zagwarantowane jest bezpieczeństwo i sprawność użytkowania.

Dla dźwigów resurs określa się przebiegiem, czyli ilością cykli, którą  podaje się w miesiącach lub latach.