MODERNIZACJA DŹWIGÓW

Modernizacja windy to dostosowanie wszystkich parametrów technicznych do współczesnych wymogów. Starsze urządzenia częściej ulegają awariom, a ich modernizacja redukuje koszty napraw i eksploatacji do niezbędnego minimum oraz zapewnia adaptację windy do istniejących warunków. Przeprowadziliśmy już wiele modernizacji dźwigów.

WYSOKI STANDARD

Wymiany i remonty dźwigów mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz przystosowanie urządzeń do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych. Nowa winda osobowa instalowana w budynkach mieszkalnych powinna spełniać wszystkie współczesne normy i wymagania.

Wymieniamy stare windy na urządzenia o wysokich standardach wykończenia, spełniające zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie Dźwigowej 2014/33/UE.

Przy wykonywaniu modernizacji możliwa jest wymiana poszczególnych zespołów samodzielnie lub w dowolnej konfiguracji, ale biorąc pod uwagę konsekwencje takich działań, należy bardzo wnikliwie rozważyć ich celowość.

CECHY WSPÓŁCZESNEJ WINDY

Energooszczedność

Jedną z najważniejszych decyzji jest wybór jednostki napędowej dźwigu, ponieważ od tego zależą koszty eksploatacji, trwałość urządzeń a także komfort jazdy (łagodny start oraz dokładne i płynne zatrzymywanie na przystankach).

Napędy bezreduktorowe zbudowane na silnikach synchronicznych stało magnetycznych wyposażonych w magnesy trwałe. Napędy takie pracują przy bardzo niskich częstotliwości od 0,1 do 10 Hz i dlatego wymagają do współpracy wysokiej klasy falowników (przemienników częstotliwości) aby uzyskać płynną regulację obrotów silnika, szczególnie w zakresie najniższych częstotliwości.

Indywidualne wykończenia

Kabina windy wykonana z najwyższą starannością – malowana proszkowo, wykładana blachą nierdzewną albo laminatem twardym o wymiarach umożliwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym. Możliwość indywidualnie zaprojektowania windy według dokładnych wytycznych inwestora.

Najnowsze Realizacje

Przystosowanie dźwigów dla osób niepełnosprawnych polega głównie na zapewnieniu niezbędnych wymiarów kabiny i drzwi, aby umożliwić swobodny wjazd i manewrowanie wózkiem oraz usytuowanie elementów sterowych w kabinie w sposób umożliwiający łatwy dostęp do operowania. Osiągnięcie zalecanych wymiarów kabin w dźwigach modernizowanych uwarunkowane jest wielkością szybów, które są znormalizowane i np.: dla dźwigów najbardziej rozpowszechnionych w Polsce, wynoszą 1400 x 1700 mm.
Nasza firma dzięki indywidualnemu projektowaniu windy potrafimy uzyskać powiększenie kabiny mimo wyposażenia w drzwi automatyczne, do wymiarów wewnętrznych w granicach 980 x 1380 mm.